Dokumenty większe niż 3 stron: 14.50 na 1 stron

Dokumenty do 3 stron: 60zl